Računovodstvo

Za vas opravljamo kompletna računovodska in druga opravila:

- knjiženje poslovnih listin v temeljne poslovne knjige
- spremljanje terjatev in obveznosti, obračunavanje zamudnih obresti, priprava kompenzacij ter pošiljanje opominov, IOP-jev ipd.
- obračun plač, honorarjev, regresov, potnih stroškov ipd.
- vodenje in obračun osnovnih sredstev
- izdelava obračunov (DDV, zaključni računi...)
- ostale administrativne storitve na vašo željo (urejanje dokumentacije, izstavljanje računov in opominov, kompenzacije ipd.)
- kontaktiranje z davčnimi in upravnimi organi itd.